Hautaan siunaaminen

Seurakunta haluaa auttaa suuren surun kohdatessa. Hautajaisjärjestelyissä voi ja kannattaa pyytää apua.

Hautajaisia järjestävää pyydetään ottamaan yhteys kirkkoherranvirastoon. Virastossa sovitaan siunaustilaisuuden ajankohta ja varataan hautajaisiin tarvittavat henkilöt ja tilat. Siunaava pappi tapaa omaiset ennen hautajaisia ja keskustelee heidän kanssaan vainajan elämästä ja käytännön järjestelyistä. Mikäli hautajaisiin liittyen on erityisiä musiikkitoiveita, niistä voi sopia kanttorin kanssa.

Hautauksen jälkeen kiitos tehdään seuraavassa jumalanpalveluksessa eli vainajan nimi lausutaan esirukouksen yhteydessä ja hänen muistokseen sytytetään kynttilä. Omaiset voivat halutessaan nousta seisomaan kiitoksen lausumisen ajaksi.

kynttilä ja enkeli

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Ennen hautajaisia

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan näköisen.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ystävien ja sukulaisten kesken. Pappia voi pyytää osallistumaan tilaisuuteen.

Muistotilaisuus

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö