Kirkkoneuvosto on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan toimielin. Kirkkoneuvosto koostuu luottamushenkilöistä, jotka kirkkovaltuusto valitsee kahden vuoden välein. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan tointaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta ja on seurakunnan taloudenhoitaja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa suhteessa valtioon ja muihin viranomaisiin, solmii seurakunnan sopimukset ja edustaa oikeudellisissa toimissa. Kirkkoneuvosto valitsee suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista.

 

Kirkkoneuvoston jäsenet 2017-2018

Laakso Tapio, varapuheenjohtaja    
Linna Olavi p. 044 570 5870 olavi.linna@gmail.com
Leskinen Maija p. 044 019 6610 maija.e.leskinen@gmail.com
Forss-Pappila Maija p. 040 565 9482 maija.pappila@gmail.com
Kumpulainen Tiina p. 0400 543 093  
Fält Markku p. 044 328 5570 markkufalt@gmail.com
Tikkala Aulis p. 040 548 4048 aulis.tikkala@wippies.fi

 

Riihijärvi Arto, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Vuohtoniemi Karin, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja