PYHÄJÄRVEN SEURAKUNNAN NIMIKKOKOHDE JA NIMIKKOLÄHETIT

 

Nimikkosopimuksissa seurakunta sitoutuu tukemaan nimikkotyötä hengellisesti ja taloudellisesti. Nimikkotyön sopimukset ovat määräaikaisia ja niiden voimassaolosta huolehtivat molemmat sopijapuolet, seurakunta ja lähetysjärjestö. Pyhäjärven seurakunnalla on yksi nimikkokohde ja kaksi nimikkolähettiä. Lisäksi tuemme Iisalmen rovastikunnan yhteistä nimikkokohdetta.

KOLUMBIA, Lasten ja nuorten koulutuksen vahvistaminen

Suomen Lähetysseura tukee kummiohjelman kautta koulujärjestelmän ulkopuolelle jääneiden lasten ja nuorten opiskelumahdollisuuksia. Kirkon toimintakeskuksessa Bogotássa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua iltapäivisin ja viikonloppuisin erilaisin kerhoihin ja kursseille. Keskuksen tavoitteena on pitää lapset poissa kaduilta, joilla liikkuu rikollisjoukkoja ja huumekauppiaita.

KATRI NIIRANEN-KILASI, Pita-hanke, Tansania

Katri Niiranen-Kilasi on pitkäaikaisin nimikkolähettimme. Pyhäjärven seurakunta tukee hänen työtää Suomen Lähetysseuran kautta. Katri on kieltenopettaja ja hänen ensimmäinen työkautensa Tansaniassa oli 1990-luvun alussa..

Tällä hetkellä Katrin vastuualueeseen kuuluu PITA-hanke (Participatory and Integrative Teaching Approach). Pita-hanke on on pohjoistansanialaisen Merun alueen yläkoulun opettajien täydennyskoulutushanke, missä koulutetaan heikosti menestyvien syrjäseutujen yläkoulujen opettajia. PITA-hankkeen päämääränä on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä. Henkkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien taitoja opillaskeskeiseen pedagogiikkaan, tunnistamaan oppimisvaikeuksia, ympäristökasvatukseen ja hiv- aids- opetukseen. Hankkeessa on mukana 20 Merun maakunnan yläkoulua, joista suurin osa (16) on vuoden 2005 jälkeen perustettuja köyhimpien alueiden heikosti menestyviä valtion kouluja.

SAKARI HEINONEN, SAT-7, Kypros

Kansanlähetyksen työntekijä Sakari Heinonen lähtee alkuvuodesta 2016  töihin SAT-7 Pars -kanavalle Kyprokselle. Sakarin tehtävänä on avustaa Kyprokselta käsin SAT-7 PARS:in ohjelmatuotannossa, joka lähettää farsinkielisiä ohjelmia Lähi-itään.  SAT-7 mahdollistaa monille, suljetuissa maissa asuville mahdollisuuden katsoa ja kuunnella kristillisiä ohjelmia. SAT-7 Pars tavoittaa katsojia, jotka etsivät perustietoa kristinuskosta ja jotka tarvitsevat rohkaisua uskossaan.