TARJOUSPYYNTÖ

Hautausmaiden hoitourakka

Pyhäjärven seurakunta pyytää tarjoustanne oheisen työselityksen mukaisesta hautausmaiden hoitourakasta ajalle 1.5.-31.10.2023.

Mahdollisuus lisäksi kahteen optiokauteen (2024, 2025), joihin tarvitaan molemminpuolinen hyväksyntä. Optiokausien jälkeen sopimusta voidaan molemminpuolisella hyväksynnällä jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

Osatarjoukset

Osatarjouksia ei hyväksytä.

Hankintamenettely

Hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena.

Hankinnan oletettu arvo (1 hoitokausi + 2 optiokautta) ylittää kansallisen kynnysarvon. Hankintailmoitus julkaistaan hankintailmoitukset.fi -palvelussa.

Tieto hankinnasta julkaistaan seurakunnan kotisivuilla ja Pyhäjärven Sanomissa.

Työhön valitaan yksi urakoitsija. Seurakunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli hankintaan varatut määrärahat eivät riitä. Tarjous annetaan yhtä hoitokautta koskevana kokonaishintana (sis. alv 24%), joka on kiinteä myös mahdollisten optiokausien osalta.

Urakoitsijan on tutustuttava työalueeseen ennen tarjouksen tekemistä. Tarjous tulee antaa liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle laadittuna. Hinnan tulee sisältää kaikki työstä aiheutuvat kustannukset (kone-, henkilöstö- ja työkustannukset, hankinnat, sivu- ja yleiskustannukset sekä vakuutukset). Mitään erikseen laskutettavia lisiä ei tulla hyväksymään.

Käytettävien koneiden ja laitteiden on oltava CE-hyväksyttyjä, sekä tarvittavissa määrin rekisteröityjä ja vakuutettuja.

Tarjoajan kelpoisuus

Tarjoajan tulee antaa selvitys, että hän on hoitanut tilaajavastuulain velvollisuudet joko toimittamalla Luotettava Kumppani -raportti tai vaihtoehtoisesti seuraavat selvitykset:

  • selvitys ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin kuulumisesta
  • selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta
  • kaupparekisteriote
  • todistukset verojen maksamisesta tai verovelkatodistus
  • todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta
  • selvitys tapaturmavakuutuksesta ja vastuuvakuutuksesta
  • selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta, mikäli ulkopuolisia työntekijöitä

Palveluntuottajalla tulee olla lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset vakuutukset. Em. selvityksiä ei tarvitse liittää tarjoukseen. Asiakirjat tarkastetaan tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta ennen sopimuksen tekoa.

Tilaaja kieltää aliurakoitsijan käyttämisen ellei siitä erikseen toisin sovita.

Aikataulu

Hoitokausi on vuosittain 1.5.-31.10. Seuraavan vuoden option käyttämisestä päätetään marraskuun aikana. Mikäli sopimus jatkuu optiokausien jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, se on molemmin puolin kirjallisesti irtisanottavissa hoitokautta edeltävän vuoden marraskuun 15. päivään mennessä.

Laskutus

Laadittavan maksupostitaulukon mukaisesti.

 

Valintaperusteet

Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin.

Tarjoukset asetetaan halvimman hinnan mukaisesti järjestykseen.

Jos tarjoajalla on todistettavasti osoitettua kokemusta vähintään yhden kasvukauden ajalta kokoaikaisesta työskentelystä hautausmaan yleishoidossa ja hautojen hoidossa (nurmikon leikkaus, kukkapesien hoito, siivous, jätehuolto) hänen tarjouksensa katsotaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi, jos se on enintään 10% suurempi kuin euromääräisesti halvin tarjous. Mikäli useammalla tarjoajalla on kokemusta edellä esitetyllä tavalla, heidän keskinäisen järjestyksensä ratkaisee yksinomaan tarjoushinta.

Tarjousten voimassaolo

Tarjousten tulee olla voimassa 2kk tarjouskilpailun päättymisen jälkeen.

Tarjouksen jättäminen

Tarjous tulee antaa liitteenä olevalla tarjouslomakkeella 20.3. klo 9.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ulla.tolli@evl.fi tai vaihtoehtoisesti suljetussa kirjekuoressa Pyhäjärven seurakunnan kirkkoherranvirastoon, Oikotie 6. Sähköpostiin ja kirjeeseen merkintä: Hautausmaiden hoitourakka

Vaihtoehtoiset tarjoukset

Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä

Lisätiedot

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Ulla Tölli, ulla.tolli@evl.fi

Mahdolliset kysymykset tulee esittää kirjallisesti 13.3.2023 klo 12.00 mennessä. Saapuneet kysymykset ja vastaukset niihin julkaistaan osoitteessa www.pyhajarvenseurakunta.fi/urakka viimeistään 15.3.2023. Ainoastaan em. osoitteessa julkaistut lisätiedot ovat tilaajaa sitovia.

Tarjoaja on velvollinen tarkastamaan tilaajan toimittamat tarjouspyyntöasiakirjat sekä ilmoittamaan havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja puutteista. Ilmoitus on tehtävä jo tarjousten laskenta-aikana. Tilaajan suullisesti antamat selvitykset eivät ole tilaajaa tai tarjoajaa sitovia.

Pyhäjärvellä 16.2.2023

Ulla Tölli

Liitteet:           TarjouslomakeLinkki avautuu uudessa välilehdessä

                       Selitys urakan sisällöstäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Saapuneet kysymykset

Mahdolliset kysymykset tulee esittää kirjallisesti 13.3.2023 klo 12.00 mennessä.

Saapuneet kysymykset ja vastaukset niihin julkaistaan tässä viimeistään 15.3.2023.

Päivitys 13.3.2023

Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään kysymystä.