Uutislistaukseen

Pyhäjärven pääkirkko

Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen kokouksessaan 31.3.2022

6.4.2022 08.06

Vuosi oli suurelta osin monien muutosten sävyttämä. Koronapandemia määritteli toimintaa lähes koko vuodenkierron ajan, mutta ovia kirkkoon pyrittiin pitämään mahdollisuuksien mukaan auki: ihmisten tulla, hiljentyä ja osallistua joko paikan päällä tai netin välityksellä. Vuoden aikana tehtiin myös uusia avauksia ja kokeiltiin rohkeasti uutta. ”160-vuotias seurakuntamme tuntee juurensa ja perinteensä, mutta sillä on myös rohkeutta ja ketteryyttä vastata haasteisiin ja muuttuviin tilanteisiin. Seurakunta suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen ja on valmis uudistumaan pysyen silti uskollisena evankeliumille ja kirkon ydintehtävälle”, toteaa kirkkoherra Mirva Ahola.

Seurakunnan taloudellinen tilanne säilyi poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta vakaana. Tilikauden tulos on 96 870 euroa ylijäämäinen, eikä se sisällä merkittäviä kertaluonteisia eriä. Pääkirkon ja kellotapulin julkisivusaneeraus toteutettiin suunnitellusti. Hankkeen kustannukset olivat yhteensä 422 284,96 euroa. Kirkkohallitukselta saatiin avustusta 169 500 euroa ja loppukustannus katettiin Niskalan testamenttirahaston varoilla. Pappilantien hautausmaalle perustettu muistolehto otettiin käyttöön seurakunnan 160-vuotisjuhlamessun yhteydessä 3.10.2021. Muistolehto viimeistellään kuluvana vuonna, kun vielä puuttuvat kaksi yhteismuistomerkkiä saadaan paikoilleen.   

Seurakunnan jäsenmäärä väheni 98 henkilöllä, ollen 4075 vuoden vaihtuessa. Vuonna 2021 kastettuja oli 26 ja kuolleita 85. Muuttoliike on jo useiden vuosien ajan ollut negatiivinen. Kirkollisverotuloja tilitettiin 972 422 euroa, mikä on 2,2% vähemmän kuin edellisvuonna. Ennusteen mukaisesti verotulojen määrä vuonna 2030 tulisi olemaan enää noin 900t€. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle maanvuokra- ja käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä Itämäen tuulivoimapuiston alueella sijaitsevaa metsäpalstaa koskien. Vuokratuotoilla voidaan tulevaisuudessa hieman kompensoida verotulojen vähenemistä. 

Kirkkoneuvosto valitsi yhteisöpedagogi Tea Jouhkin vt. diakoni-lähetyssihteeriksi ajalle 1.5.2022 – 31.5.2023.