Uutislistaukseen

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Pyhäjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Oikotie 8, 86800 Pyhäsalmi kello 9.00–18.00.

sekä

Keskiviikkona 9.11.             klo 11–13   Arjan Ruokalassa, Toipilaspolku 3

Perjantaina 11.11.              klo 9–12     Halpa-Hallissa, Mustaparrantie 1

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen (ma-to klo 9–12) lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna pe 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 0400 395 220.

Pyhäjärven seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 31.10.–12.11.2022, osoite Oikotie 6.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.pyhajarvenseurakunta.fi ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Pyhäjärvellä 15.9.2022 

Pyhäjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Tiina Kumpulainen

2.11.2022 14.02