Uutislistaukseen

Tuloveroprosentti säilyy ennallaan

Kirkkovaltuusto vahvisti kokouksessaan 16.11. ensi vuoden tuloveroprosentiksi 1,75. 

Pyhäjärven seurakunnan taloudellinen tilanne mahdollistaa edelleen monipuolisen ja laadukkaan seurakuntatyön. Tulevaisuuden arvioiminen kuitenkin on maailmantilanne ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen erityisen haasteellista. Vaikka kokonaiskirkon tasolla verotulojen kasvun kuluvalla vuosikymmenellä odotetaan olevan noin 9%, Pyhäjärven seurakunnan osalta verotulojen ennustetaan laskevan vastaavassa ajassa noin 4%. Verotuloennuste perustuu arvioon seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehityksestä sekä tulonsaajien määrästä. Kuolleiden määrä, alhainen syntyvyys sekä muuttotappio vähentävät jäsenmäärää vuosittain noin 100 henkilöllä. Inflaation myötä kirkollisverotuotot vähenevät myös suhteellisesti. Seurakunnat maksavat hintojen nousun vuoksi aiempaa enemmän energiasta, aineista ja tarvikkeista sekä palveluista. Arvioitaessa seurakunnan taloutta realistisesti ja ennakoiden, tuloveroprosentti päätettiin säilyttää ennallaan.

21.11.2022 14.14