Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 29.3.2023

Kirkkoneuvosto valitsi seurakuntamestarin työsuhteeseen kahdesta hakijasta ansioituneempana Markku Kuikan.

Hautausmaiden kesähoitourakkaan saapuneesta kuudesta tarjouksesta hyväksyttiin edullisin tarjous, jonka jättäjä on Maarit Tikka perustettavan yhtiön lukuun.

Kirkkoneuvosto jatkoi yhteisöpedagogi Tea Jouhkin viransijaisuutta diakoni-lähetyssihteerin tehtävien osalta 31.5.2024 saakka.

Kirkkoneuvosto päätti ottaa vastaan Kaatuneiden muistosäätiön kustantaman tietolaatan sankarihautausmaalle. Kaatuneiden muistosäätiön valtakunnallisella tietolaattahankkeella lisätään tietoisuutta sankarihautausmaista, vaalitaan sankarivainajien muistoa sekä kohotetaan sankarihautausmaiden kulttuurihistoriallista merkitystä. Laatan sijoituspaikka päätetään hautausmaakatselmuksen yhteydessä tulevana kesänä.

Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen esitettäväksi kirkkovaltuustolle. Tilikauden tulokseksi muodostui -162 206,49 euroa. Negatiivisen tuloksen selittää kirkkohallituksen ohjeen mukaiseksi päivitetty poistosuunnitelma. Poistoaikoja lyhennettiin, joten viime vuoden alijäämä selittyy kirjanpitoteknisesti, kun vanhoja investointeja poistettiin kertakorjauksena. Mikäli poistosuunnitelmaa ei olisi muutettu, ylijäämää olisi kertynyt poikkeukselliset 466 472,78 euroa seurakunnan saaman 332 878,57 euron arvoisen testamentin ansiosta. Tilinpäätös sisältää siis sekä tuotto- että kulupuolella merkittävät kertaluonteiset erät. Kertaluonteiset erät eliminoiden seurakunnan tilikauden tulos olisi ollut 133 594,21 euroa ylijäämäinen.

30.3.2023 10.48