Uutislistaukseen

Seurakunnan tilinpäätös ylijäämäinen monien muutosten vuonna 2020

30.3.2021 09.11

Seurakunnan väkimäärä jatkoi laskuaan ollen vuoden lopussa 4173. Eronneitten ja liittyneiden määrät olivat likimain samansuuruiset, mutta muutot paikkakunnalta ja epäsuhta syntyneiden ja kuolleiden määrässä painavat myös seurakunnan väkilukua entistä alemmas. Seurakuntaan kuuluu 82,9% paikkakunnan asukkaista. Kirkollisverotuloa tilitettiin 994 240 euroa, mikä on 32 023 euroa (3,3%) enemmän kuin vuonna 2019. Vaikka jäsenmäärä väheni 79 hengellä, seurakunnan jäsenten ansiotulojen kasvu riitti kompensoimaan veronmaksajien määrän vähenemisen.

Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2020 on 172 435 euroa ylijäämäinen. Vuosikate oli 228 799 euroa ja poistot 56 363 euroa. Valtionrahoitusta seurakunnalle maksettiin 101 376 e (101 640e v. 2019). Valtionrahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Se tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa, joten kaupungin väkiluvun negatiivinen muutos syö myös valtionrahoituksen määrää.

Lähetysaitan pärekatto uusittiin kuluneena vuonna ja samassa yhteydessä rakennus myös maalattiin. Vuoden aikana kirkkoneuvostossa tehtiin päätöksiä jo pitempään tiedossa olleesta pääkirkon ja tapulin korjaushankkeesta sekä muistolehdon perustamisesta. Näiden osalta varsinainen toteutus tapahtuu vuonna 2021.

Tulevaisuudessa Pyhäjärven seurakunnan jäsenmäärän ja jäsenten ikärakenteen kehitys luovat haasteita seurakunnan taloudelle. Seurakunnan talous on kuitenkin tasapainossa ja taloudelliset edellytykset seurakunnan perustehtävän toteuttamiseen Pyhäjärvellä ovat vakaat. Seurakunnalla on aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää taseessa 920 082 euroa. Seurakunnalla ei ole velkaa ja rahavarojen riittävyys on 333 päivää.