Uutislistaukseen

Pyhäjärven seurakunta liittyy Oulun aluekeskusrekisteriin 1.6.2021

20.5.2021 12.39

Oulun aluekeskusrekisteri on perustettu vuoden 2018 alussa ja siihen kuuluu tällä hetkellä Oulun seitsemän seurakunnan lisäksi 25 seurakuntaa.  Oulun aluekeskusrekisteriin tulee vielä yhdeksän seurakuntaa vuoden 2022 alkuun mennessä, jolloin jäsenmäärä on noin 370 000.

Kirkkohallitus on linjannut, että kirkonkirjojenpito tulee keskittää alueellisiin keskusrekistereihin vuoden 2022 alkuun mennessä. Päätöksen taustalla on erityistä ammattitaitoa vaativien tehtävien keskittäminen suurempiin yksiköihin, joissa helpommin voidaan taata henkilökunnan perehdyttäminen ja loma-aikojen sijaistamiset. Selvitysten perusteella keskittämisellä pystytään myös vähentämään kirkonkirjojenpidosta aiheutuvia kustannuksia.

Kirkossa on otettu käyttöön sähköisiä palveluita, jotta seurakuntalaiset voivat hoitaa asioitaan verkossa vuorokauden ajasta riippumatta. Avioliiton esteidentutkintapyynnöistä hoidetaan tällä hetkellä sähköisesti yli 90 %. Virkatodistusten tilaamiseen tarkoitettu uusi sähköinen palvelu otettiin käyttöön joulukuussa 2020.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteinen sähköinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri on otettu käyttöön vuonna 2012. Kirkon jäsenrekisterissä pidetään yllä seurakuntien jäsenten henkilötietoja sekä tietoja heidän perhesuhteistaan. Tiedot ovat välttämättömiä seurakuntalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta. Evankelis-luterilaisella kirkolla on myös väestökirjanpidollisia tehtäviä esimerkiksi kasteen ja avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä sekä eri käyttötarkoituksiin liittyvien virkatodistusten luovuttamisessa.