Uutislistaukseen

Ohjeet seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin helmikuussa

29.1.2022 13.39

Koronarajoitukset ovat vähitellen väljentymässä koko maassa ja myös Oulun hiippakunnan alueella. Tämä mahdollistaa myös toiminnan laajentamisen seurakunnissa koronaturvallisuus huomioiden. Aluehallintovirastojen tämänhetkiset kokoontumisrajoitukset yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin: Pohjois-Pohjanmaan alueella on poistettu kokoontujamääriin perustuva rajoitus yleisötilaisuuksista ajalla 1.2.-28.2.

Hiippakunnan alueen aluehallintovirastot ovat tartuntatautilain 58 d §:n perusteella päättäneet, että tilaisuuksien järjestäjien pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne järjestävät yleisön ja asiakkaiden sijoittumisen tilaan siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä sisätiloissa, joita käytetään yli 10 hengen samanaikaiseen oleskeluun, tai ulkotiloissa yli 50 hengen samanaikaiseen oleskeluun. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle. Nämä suunnitelmat ovat nähtävillä seurakunnan tiloissa.

Kaikissa tilaisuuksissa pyritään huolehtimaan siitä, että jokainen voi osallistua terveysturvallisesti. Paikalla olijoita ohjataan istumaan väljästi ja käsihygieniaan kiinnitetään huomiota. Myös maskin käyttöä suositellaan.