Häät Pyhäjärven seurakunnassa

Vihkipaikasta, -ajasta , -papista ja -kanttorista sovitaan kirkkoherranviraston kanssa.

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Todistuksen esteiden tutkinnasta saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä, ja se on voimassa neljä kuukautta.

Vihkiminen toimitetaan useimmiten kirkossa, mutta se voidaan toimittaa myös muussa sopivassa paikassa. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa.

Vihkitoimituksessa käytettävästä musiikista vihkipari sopii kanttorin kanssa, musiikkivalinnoissa tulee huomioida kirkollisen vihkimisen jumalanpalvelusluonne.

vihkisormukset

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku