lapsia aasiassa

Lähetys ja kansainvälisyys

 

Työtä tehdään Kristuksen lähettäminä

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28: 18-20)

Näin Jeesus kehotti viemään evankeliumia eli ilosanomaa kaikkeen maailmaan. Tähän kaste- ja lähetyskäskyyn lähetystyö perustuu. Sen lisäksi, että lähetystyön kautta viedään viestiä eteenpäin armollisesta Jumalasta, lähetystyö on kaikkein heikoimpien auttamista ja paremman elämän puolesta toimimista kaikkialla maailmassa. Jokainen voi omalta osaltaan toteuttaa lähetystehtävää niillä lahjoilla, taidoilla ja voimavaroilla, joita Jumala on antanut. Myös rukouksen kautta voi tehdä lähetystyötä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lähetyspiirissä