Pyhäjärven seurakunnan virallinen ilmoitustaulu

Päätösten nähtävilläolo siirtyi 1.7.2023 alkaen verkkosivuille.

Kirkkolain (KL 10:23) mukaan pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

 

Kirkkovaltuston kokous 22.5.2024 - valitusosoitus

Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta 22.5.2024

Kirkkoneuvoston kokous 20.5.2024 - valitusosoitus

Kirkkoneuvoston kokous 22.4.2024 - valitusosoitus

 

Talouspäällikön viranhaltijapäätös 1/2024 15.5.2024 Puunmyynti, päätehakkuuleimikko Puustellinkangas

Talouspäällikön viranhaltijapäätös 2/2024 15.5.2024 Puunmyynti, ensiharvennusleimikko Syväniemi