Pyhäjärven seurakunnan virallinen ilmoitustaulu

Päätösten nähtävilläolo siirtyi 1.7.2023 alkaen verkkosivuille.

Kirkkolain (KL 10:23) mukaan pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa.