PYHÄJÄRVEN SEURAKUNNAN NIMIKKOKOHDE JA NIMIKKOLÄHETIT

 

Nimikkosopimuksissa seurakunta sitoutuu tukemaan nimikkotyötä hengellisesti ja taloudellisesti. Nimikkotyön sopimukset ovat määräaikaisia ja niiden voimassaolosta huolehtivat molemmat sopijapuolet, seurakunta ja lähetysjärjestö. Pyhäjärven seurakunnalla on yksi nimikkokohde ja kaksi nimikkolähettiä. 

KOLUMBIA, Lasten ja nuorten koulutuksen vahvistaminen

Suomen Lähetysseura tukee kummiohjelman kautta koulujärjestelmän ulkopuolelle jääneiden lasten ja nuorten opiskelumahdollisuuksia. Kirkon toimintakeskuksessa Bogotássa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua iltapäivisin ja viikonloppuisin erilaisin kerhoihin ja kursseille. Keskuksen tavoitteena on pitää lapset poissa kaduilta, joilla liikkuu rikollisjoukkoja ja huumekauppiaita.

Katri Niiranen_Kilasi
Katri Niiranen-Kilasi

Katri Niiranen-Kilasi Tansaniassa

Suomen Lähetysseura (SLS)                                            

Katri on ammatiltaan kieltenopettaja. Hän työskentelee Tansanian evankelisluterilaisen kirkon ylläpitämässä Makumiran yliopistossa. Katrin ensimmäinen työkausi 1990-luvun alussa oli suomalaisten lähetystyöntekijöiden lasten opettajana Pohjois-Tansaniassa Moshissa. Suomeen hän tuli vuonna 2001. 2008-2010 hän oli kahden vuoden työkaudella Makumirassa Tansaniassa. Makumira on osa Tansanian evankelisluterilaisen kirkon Tumaini-yliopistoa. Katrin tehtävät sijoittuvat Makumiran opettajakoulutukseen. 

Tällä hetkellä Katrin vastuualueeseen kuuluu PITA-hanke (Participatory and Integrative Teaching Approach). Pita-hanke on on pohjoistansanialaisen Merun alueen yläkoulun opettajien täydennyskoulutushanke, jossa koulutetaan heikosti menestyvien syrjäseutujen yläkoulujen opettajia. PITA-hankkeen päämääränä on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä. Henkkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien taitoja opillaskeskeiseen pedagogiikkaan, tunnistamaan oppimisvaikeuksia, ympäristökasvatukseen ja hiv- aids- opetukseen. Hankkeessa on mukana 20 Merun maakunnan yläkoulua, joista suurin osa (16) on vuoden 2005 jälkeen perustettuja köyhimpien alueiden heikosti menestyviä valtion kouluja.

Katrin kirjeet Tansaniasta:

Lähettikirje 1/2024

Lähettikirje 12/2023

Lähettikirje 9/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lähettikirje 4/2023

 

Sakari Heinonen
Sakari Heinonen

Sakari Heinonen, SAT-7, Kypros

 

Sakari Heinonen on kasvanut lähetyslapsena Keniassa, suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Englannissa ja hankkinut siinä rinnalla taitoja ja pätevyyttä kristilliseen mediatyöhön.

Kansanlähetyksen valmennuksen suoritettuaan Sakari Heinonen lähti alkuvuodesta 2016  töihin SAT-7 Pars -kanavalle Kyprokselle. Sakarin tehtävänä on avustaa Kyprokselta käsin SAT-7 PARS:in ohjelmatuotannossa, joka lähettää farsinkielisiä ohjelmia Lähi-itään, erityisesti vastuualueenaan oli tekniikan toimiminen suorien lähetysten aikana.  SAT-7 mahdollistaa monille, suljetuissa maissa asuville mahdollisuuden katsoa ja kuunnella kristillisiä ohjelmia. SAT-7 Pars tavoittaa katsojia, jotka etsivät perustietoa kristinuskosta ja jotka tarvitsevat rohkaisua uskossaan.

Sakarin kirjeet Kyprokselta:

Vuosiraportti 2022