Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

 

Kirkkoneuvoston jäsenet 2023-2024

Ahola Mirva, kirkkoherra

Kalanen Paula (varajäsen Lilja Marja)

Laakso Tapio (Heikkilä Ari)

Leskinen Maija (Forss-Pappila Maija)

Marin Olavi (Hakkarainen Jere)

Multala Annika (Ruotsalainen Elisa)

Paananen Petri (Kangasharju Seppo)

Parttimaa Kaija (Kinnunen Merja)