Kirkkoneuvosto on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan toimielin. Kirkkoneuvosto koostuu luottamushenkilöistä, jotka kirkkovaltuusto valitsee kahden vuoden välein. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan tointaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta ja on seurakunnan taloudenhoitaja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa suhteessa valtioon ja muihin viranomaisiin, solmii seurakunnan sopimukset ja edustaa oikeudellisissa toimissa. Kirkkoneuvosto valitsee suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista.

Kirkkoneuvosto 2019-2020      
       
Laakso Tapio, vpj     tapio.laakso@pyhajarvi.fi
Forss-Pappila Maija p. 040 565 9482    
Kangasharju Seppo     seppo.kangasharju@gmail.com
Linna Olavi p. 044 570 5870   olavi.linna@gmail.com
Marin Olavi p. 0400 738 439   olavi.marin@gmail.com
Parttimaa Kaija p. 044 262 0332   kaija.parttimaa20@luukku.com
Vuohtoniemi Karin p. 040 750 8103   karin.vuohtoniemi@kotinet.com
       
Riihijärvi Arto, kirkkovaltuuston pj.    
Kumpulainen Tiina, kirkkovaltuuston vpj    
p. 040 565 9482