Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

 

Kirkkoneuvoston jäsenet 2021-2022

Ahola Mirva, kirkkoherra

Kangasharju Seppo

Laakso Tapio

Leskinen Maija

Linna Olavi

Marin Olavi

Parttimaa Kaija

Vuohtoniemi Karin