Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 20.3.2024

Kirkkoneuvosto valitsi diakoni-lähetyssihteerin virkaan Tea Jouhkin. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki kolme henkilöä.

Nuorisotyönohjaajan virka päätettiin kelpoisten hakijoiden puuttuessa jättää vuodeksi täyttämättä. Avointa virkaa hoitaa Stiina Matinniemi 31.7.2025 saakka.

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2023. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitetään kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi toukokuussa. Vuosi oli monien poikkeuksellisten vuosien jälkeen erityisen tervetullut hyvän perustoiminnan vuosi. Seurakunnan taloudellinen tilanne on säilynyt vakaana. Tilikauden tulos on 184 919,47 euroa ylijäämäinen.

Vuosi 2023 oli pandemian jälkeen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, jota kokoontumisrajoitukset eivät enää kurittaneet. Työyhteisössä koettiin vuoden aikana jälleen useampia työntekijävaihdoksia, jotka vaikuttavat työalojen pitkäjänteiseen suunnitteluun. Muutoksista huolimatta vuoden aikana saatiin toteutettua paljon hyviä tapahtumia ja tehtiin myös uusia kokeiluja.

Yhteistyö on paikkakunnan eri toimijoiden välillä tiivistä ja luontevaa ja sillä on jo pitkät perinteet. Uusi kirkkovaltuusto ja -neuvosto aloitti toimintakautensa vuoden alussa. 

Syntyneiden ikäluokat ovat jääneet parina viime vuonna ennätysalhaiseksi. Pyhäjärven ikärakenteen vuoksi kuolleiden ja sen vuoksi hautausten määrä sen sijaan pysytteli suurena, jopa nelinkertaisena kasteiden määrään nähden. Seurakunnan väkiluku kokonaisuudessaan laski 125 hengellä edellisvuodesta ollen 3811 henkeä vuodenvaihteessa. Jatkossa muutos tulee erityisesti näkymään lasten ja nuorten parissa tehtävässä työssä, kun ikäluokat pienenevät. Seurakunnassa tehtävä työ ikäihmisten keskuudessa on jo tällä hetkellä hyvin monipuolista ja aktiivista, ja paikkakunnan eläkeläisjärjestöt ovat merkittäviä toimijoita ja yhteistyökumppaneita seurakunnallekin.

Kirkollisverojen tuotto oli 1 069 407,99 euroa, mikä on 88 836,52 euroa enemmän kuin vuonna 2022. Kasvu aiheutui eläkkeiden ja palkkojen korotuksista sekä hyvinvointialueiden perustamiseen liittyneistä veroperustemuutoksista. Toimintatuotot ja -kulut kasvoivat maltillisesti. Seurakunnan talous on säilynyt vakaana, vaikka jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 2,6 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan.

Seurakunnan motto "Pyhän äärellä - arjen keskellä" kirkastaa seurakunnan perustehtävää ja työnäkyä tulevinakin vuosina - jatkuvan muutoksen keskellä.

21.3.2024 11.28